Soal dan Bahas SBMPTN 2016 kode 301 no 52

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Soal #51
Diberikan fungsi  f(x) = ax – 1 dan g(x) = x + 1. Jika (fog) (x) = (gof) (x), maka  f(2) – g(1) = …
A. 2
B. 1
C. 0
D. –1*
E. -2

Bahas #51
(fog) (x) = (gof) (x)
f(x + 1) = g(ax – 1)
a(x + 1) – 1 = ax – 1 + 1
ax + a – 1 = ax + 0
a – 1 = 0
a = 1
substitusikan ke f(x) = ax – 1 sehingga diperoleh f(x) = x – 1

= f(2) – g(1)  
= (2 – 1) – (1 + 1)
= –1

Anda boleh mempublikasikan sebagian atau seluruh tulisan saya dengan atau tanpa ijin asal menyertakan link kepada tulisan tersebut. Anchor Text yang dipakai harus jelas, seperti Sumber: http://daftar-hasil-penyelesaian.blogspot.co.id/
Semoga Bermanfaat

46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60

back                                                     next      

                                          Alhamdulillah