Soal dan Bahas SBMPTN 2016 kode 301 no 53

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Soal #53
Jika  f(x) = ax + b  dan f -1 (x) = bx + a untuk suatu bilangan negatif  a  dan  b, maka  a – b = …
A. –2
B. –1 
C. 0  *
D. 1
E.  2                                                 

Bahas #53

ab = 1 dan b = 
b = 2  subtitusikan ke ab = 1  
a= 1
a = –1,
b = –1
– b = 0


Anda boleh mempublikasikan sebagian atau seluruh tulisan saya dengan atau tanpa ijin asal menyertakan link kepada tulisan tersebut. Anchor Text yang dipakai harus jelas, seperti Sumber: http://daftar-hasil-penyelesaian.blogspot.co.id/
Semoga Bermanfaat

46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60


back                                                     next      

                                          Alhamdulillah