Soal dan Bahas SBMPTN 2016 kode 301 no 58

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Soal #58
Jika  f  adalah fungsi kuadrat dengan  f(0)  = 8 dan

A. 9
B. 11
C. 13
D. 15 *
E. 19
 
Bahas #58
Misal f(x) = ax 2 + bx + c 
f(0) = 0 + 0 + c = 8
c = 8 
f(x) =  ax 2 + bx + 8

 
subtitusi nilai x

4a – 2b = –8
2a – b  = –4                                              ....(1)

Dengan L'Hospital
 
substitusi nilai x
4a + b = 2                                                ...(2)

eliminasi (1) dan (2) diperoleh
a = 1 dan b = 6
f(x) = 2 + 6x + 8
f(1) = 1 + 6 + 8 
f(1) = 15


Anda boleh mempublikasikan sebagian atau seluruh tulisan saya dengan atau tanpa ijin asal menyertakan link kepada tulisan tersebut. Anchor Text yang dipakai harus jelas, seperti Sumber: http://daftar-hasil-penyelesaian.blogspot.co.id/
Semoga Bermanfaat

46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60

back                                                     next    

                      Alhamdulillah